LADEUZE BELLS

zeven
zomerse
zater
dagen

concert 2
za 24 juli 2010

Een project van Universiteitsbibliotheek Leuven i.s.m. Libis, Cultuur K.U.Leuven, Stad Leuven en Sacred Places

Monumentale muziek uit barok, klassiek
en romantiek

Hoe zwaarder de beiaard, hoe meer hij op een symfonieorkest gaat lijken. De Nederlandse beiaardier Arie Abbenes, stadsbeiaardier van Utrecht, toonde dit aan met een heus symfonisch programma.

Hij bracht concerti van Bach en Händel en delen uit symfonieën van Haydn , Schubert en Mendelssohn: allemaal topbladzijden uit de klassieke muziek, vertaald naar de 63 klokken van de beiaard van de universiteitsbibliotheek (zie programma).

Voorprogramma

Als voorprogramma (en naprogramma), van de monumentale symphonische klassieke muziek op de beiaard, kozen we voor Maarten Jan Huysmans: 1 man / 1 sax / 1 gigantisch plein.
Hij speelt hedendaagse klassieke muziek, (oa bij “[sic] ... formerly known as BL!NDMAN [4x4] sax”)

1 tegen 63

SACRED PLACES
2005 - 2012http://www.lemmert.be/galleries/ladeuze_bells_2010/week%202/index.html

LadeuzeBells 2010