"Fusion on Bells" was het thema van het 1ste concert  van LADEUZE BELLS en werd gebracht door Luc Rombouts. Omdat de beiaard een publiek muziekinstrument is, dient zijn muziek gericht te zijn op de maatschappij van vandaag. Multiculturaliteit is eigen aan onze huidige samenleving, daarom werd in dit concert traditionele muziek uit 5 eeuwen beiaardcultuur afgewisseld met muziek uit Japan, Israel, Irak, Balkan, China en Rusland.

Als opwarmer speelde Feniks Taiko, de drummersgroep
o.l.v Grete Moortgat
speelde een intensieve set.

LADEUZE BELLS

zeven
zomerse
zater
dagen
concert 1
za 17 juli 2010

Taiko  en  Fusion

Een project van Universiteitsbibliotheek Leuven i.s.m. Libis, Cultuur K.U.Leuven, Stad Leuven en Sacred Places

SACRED PLACES
2005 - 2012http://www.lemmert.be/galleries/ladeuze_bells_2010/week%201/index.html

LadeuzeBells 2010