Enspl_consultancy_en.html
Ne

Strategische conceptontwikkeling

Fase 1        duidelijke opdrachtomschrijving

Fase 2        voorstudie van locale situatie en conceptrichtingen

Fase 3        definiëren & vastleggen van conceptvoorstel
                   (inhoud, budget, timing, …)

Begeleiding van A tot Z
bij de realisatie van uw project

Praktische realisatie

Fase 4 project briefing: voorbereiding conceptuitwerking

Fase 5 project actieplan: selectie partners en hun voorstellen

Fase 6 project management: opvolging van project

Fase 7 evaluatieopdracht: terugkoppeling van de resultaten

Sacred Places werkt als consultant voor diverse opdrachtgevers. Zowel voor overheden, bedrijven en organisaties uit het Maatschappelijk Middenveld, als voor individuele kunstenaars en culturele instellingen.

Het doel van de consultancy is om samen met de opdrachtgever te starten van een ‘idee’, een ‘droom’ en die samen vorm te geven, duidelijkheid te creëren over de inhoud, structuur, werkmethode, toekomstvisie, de partners, communicatie, en realisatie. Het eindresultaat een eigentijdse concept op maat van de opdracht en van alle partners die erbij betrokken zijn.

METODIEK

Hiervoor heeft Sacred Places een metodiek ontwikkeld. Een toolbox die gegroeid is uit de jarenlange ervaring met het bedenken van concepten en de realisatie ervan. De basis is een draaiboek waarbij het volledige projecttraject chronologisch opgedeeld wordt in fases.

Een werkbaar 7-stappenplan lijnt elke Fase duidelijk af, van start tot evaluatie, telkens afgesloten met een rapport of een beslissing. Deze modulaire opbouw biedt de mogelijkheid om het traject geheel of gedeeltelijk te doorlopen en  uw consultancy op maat af te lijnen.

CONTACT & INFO

Sacred Places

+32 476 905 793

info@sacredplaces.be


Fonteinstraat 96-1

3050 Oud-Heverlee