ben. de keyser
vóór 2005

ben. de keyser
vóór 2005

CARMINA BURANA

wereldlijke liederen in
een magische uitbeelding

orkest & theater
vijf koren & solisten
& hedendaagse dans

de sleutel productie waaruit Sacred Places is ontstaan

Leuven september 2003

TONEEL HEVERLEE

1984 ‘Plaatsje onder de zon’  regie & scenografie

1986 ‘De burger als edelman’ regie & scenografie

1987 ‘Lazarus’ regie en acteur

1988 ‘Cyrano, den Bergerac van Leive’ regie & scenografie

1990 ‘Stilte AUB’ regie & scenografie

1992 ‘A Funny Thing Happened on the Way to the Forum‘
         musical - regie & scenografie

1994 ‘Nonsens ‘ musical - regie & scenografie

1996 ‘Zomernacht’ Hugo Claus - regie & scenografie

1998 ‘Don Quichote - De Man van La Mancha’  musical - regie

2000 ‘Jesus Christ Superstar’ musical - regie & acteur

2000 ‘Het Huis van Bernarda Alba’ - scenografie

2003 ‘Het Judashart’ - regie

ANDERE

1987 ‘Speel met mij’ Theater De Begijn - regie en scenografie

1998 Dans Hilde Goyens ‘Dancing A Day’ - concept & regie

2000 Dans Hilde Goyens ‘Contrast’ - concept & regie

2001 Concertband Boutersem - concept & regie

2002 Dans Hilde Goyens ‘Natural’ - concept & regie

2002 Danscompagnie Lune ‘OOIT’ - concept & live-painting

2002 Dans Aike Raes - PRO ME - concept & regie

2002 Concertband Boutersem - concept & regie

2003 30CC ‘Carmina Burana - concept & regie

2003 Dansvoorstelling 'ZIN' dans Jen - concept en scenografie

2003 Muziekproductie SLAG - eerste professionele productie

2004 Dans Hilde Goyens ‘20 jaar HildeG’ - concept & regie

2004 ANTS ‘25 jaar Daikin event’ Oostende - concept & regie

2005 ‘11 juli-viering Grote Markt Brussel’ - concept

2005 Wodan Skalden ‘Augustinusconcert ‘ - concept & regie

2005 Dans Aike Raes ‘Alice’ - concept & regie

SLAG

een theatraal concert
met twee slagwerkers
‘Willems & Wilmaers’

eerste professionele productie concept & regie & productie

Leuven oktober 2003