Sacred Places: een kunstennetwerkSacred Places bekleedt een bijzondere plaats in het kunst- cultuur- en erfgoedlandschap.

Met een buiten-het-gewone manier van werken creëren we authentieke projecten op bijzondere locaties. De diversiteit van de projecten en domeinen waar we actief zijn kan je bekijken op onze website. Sinds onze start in 2005 staat de teller momenteel op ± 250 projecten …

Sacred Places is een netwerk van artiesten, creatieven en technici uit zeer diverse disciplines. Per project wordt een optimaal team samengesteld om een creatief en artistiek totaalconcept te bedenken en uit te werken. Een concept, binnen het kader van de opdracht, gebruik makend van de mogelijkheden van de locatie, op maat van het budget en met respect voor het publiek.

We zijn een buitenbeentje ... We werken kleinschalig, efficient en flexibel, met een onkosten structuur die beperkt wordt tot het minimum. Sacred Places werkt autonoom - zonder subsidies. Dat geeft ons een bijzondere drive en een artistieke vrijheid.

win-win voor Sacred Angels

Wenst u de projecten en de werking van Sacred Places financieel te ondersteunen. Dan kan u dat doen met een lening. Een lening die u een totaalrente oplevert van 4,5%. De win-win lening is een lening gedragen door de Vlaamse Investeringsmaatschappij ter ondersteuning van kleine bedrijven. Ze heeft als doel dat u als als vriend - of kennis - of fan, Sacred Places een financieel duwtje in de rug geeft, met een mooie rente voor u als opbrengst. Beide partijen winnen erbij.

Natuurlijk moeten een aantal voorwaarde gerespecteerd worden (zie pictogrammen).

Wenst u meer informatie over hoe u Sacred Places kan ondersteunen? 
Stuur een bericht naar info@sacredplaces.be