download
het concept

IN OPDRACHT VAN
TOERISME LEUVEN

OPEN MONUMENTENDAG LEUVEN 2010

In de vier Leuvense abdijen die op Open Monumentendag zijn opengesteld organiseert Sacred Places een bijzonder project. Elke abdij wordt verbonden met een van de vier elementen. Abdij van Park staat voor 'water', Vlierbeek voor 'aarde', abdij Keizersberg voor 'lucht' en de site van de Sint-Geertruiabdij voor 'vuur'. 

Op een subtiele en fijnzinnige manier worden deze elementen verwerkt op elke site: voor de pandgangen is een programma met diverse koren uitgewerkt, zij zullen gregoriaanse gezangen brengen, daarnaast zorgen soundscapes voor het herleven van de 'sfeer van weleer'. Maar de klemtoon ligt op de rust van het binnenplein, het centrum van elke abdij: beeldend [natuur]kunstenaar Will Beckers creëert, ter gelegenheid van Open Monumentendag, voor elke abdij een kunstwerk aangepast aan het element van die abdij.

Deelnemende koren: Koor Keizersberg, Scola Sancti Petri o.l.v. Gilbert Huybens en Wodan Skalden o.l.v. Andre Kockaerts

Creatief team Sacred Places: Ben. De Keyser, Frie Delande, Ludo Vleugels, Peter Van Bouwel, Tom Lagast en Will Beckers.

ABDIJ VAN PARK

ABDIJ VAN KEIZERSBERG

ABDIJ VAN SINT-GEERTRUI

ABDIJ VAN VLIERBEEK